Konuk yazılar

Konuk yazılar · 15. Oktober 2019
Malumunuz Almanya'da 2.5 milyondan fazla Türk asıllı nüfus yaşamaktadır. Buna Balkanlar ve Kuzey Afrika ilediğer ülkelerden Almanya'ya gelmiş, bizlere kültür ve bazı alışkanlıklar olarak yakın düşen bir o kadar nüfus daha eklenebilir. Türklerin Almanya'ya ilk gelişinden bu yana geride kalan neredeyse 60 yıl içerisinde burada yaşayan insanlarımızın ekseriyetinin hala ülkesine, değerlerine ve kültürüne bağlı olarak hayatlarını ikame ettiklerini gözlemliyoruz.
Konuk yazılar · 06. Oktober 2019
Almanya'daki en etkin Türk şirketleri, Almanya'nın önemli perakende şirketlerinin temsilcileri ve Türkiye’den giden ziyaretçiler, Anuga Fuarı'nda Türk perakendeciliği ve helal sertifikalı ürünleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.